Press enter to see results or esc to cancel.

300tube 蠢蠢   13 January, 2018
 113,847

【Pokémon Go】好難抓...蓋歐卡三連發!新禮盒介紹!

  打蓋歐卡懶人包:雷公萬用,或是超夢...如果你有的話啦
不是暴風雪的蓋歐卡可用:閃電鳥、椰蛋樹、妙蛙花、快龍、鳳王
片尾【超級雞馬】:https://youtu.be/Jnq6y0ntspw

★FB:http://goo.gl/CAI3RD
★微博:https://goo.gl/jPSY76
按一下讚關注一下唄!!!

★聯絡方式:chuen2b@gmail.com
★B站:https://goo.gl/wztuAd
★優酷:https://goo.gl/NBIRmW
★手機錄影軟體:https://goo.gl/EHqL4N
★電腦錄影軟體:Bandicam
★後製軟體:Sony Vegas Pro 13.0

Loading...
script execution time: 0.24577903747559